Privacy Policy – Gaisrine

PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politika 

Šioje Privatumo politikoje nurodome, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis (renkame, naudojame, saugome, apsaugome bei atskleidžiame). Taip pat pateikiame informaciją apie Jūsų, kaip duomenų subjekto teises. UAB „GAISRINĖ“ yra duomenų valdytojas ir yra atsakingas už Jūsų asmeninės informacijos rinkimą, naudojimą, atskleidimą, saugojimą bei apsaugą pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, vidaus politiką ir taisykles bei taikomus nacionalinius teisės aktus.

Duomenų valdytojo tapatybė ir kontaktiniai duomenys gaisrine.lt

UAB „GAISRINĖ“, Žvejų g. 4-29, Klaipėda, Lietuva.

Su mumis galite susisiekti:

el.paštu: gaisrinerestobar@gmail.com

tel. +370 626 55222

 

Asmens duomenų kategorijos

Mes tvarkome šių kategorijų Jūsų asmens duomenis:

Kaip mes gauname Jūsų duomenis

Informaciją apie Jus gauname iš šių šaltinių:

Kiek laiko mes saugome Jūsų duomenis

Mes turime teisę ir teisės aktais nustatytą pareigą kaupti visus Jūsų mums pateiktus duomenis. Mes kaupiame Jūsų informaciją ir saugome ją ne ilgiau nei 2 metus,  po to kai Jūs neatliekate jokių aktyvių veiksmų sistemoje. Kaip duomenis saugome kitu konkrečiu tikslu, duomenų saugojimo laikotarpis nurodomas prie konkretaus tikslo skyriuje kaip mes naudojame Jūsų duomenis. Gavus Jūsų sutikimą, galime sutarti ir dėl kitokio saugojimo laikotarpio.

Kam atskleidžiame Jūsų duomenis

Mes atskleidžiame Jūsų duomenis tik tiek, kiek yra būtina ir tokia forma, kokia yra reikalinga norint pasiekti tikslus, įvardintus šioje Privatumo politikoje. Duomenys atskleidžiami tik tiems partneriams, su kuriais esame pasirašę sutartis, apsaugančias Jūsų teises, susijusias su Jūsų duomenų apsauga. Kai kuriais atvejais mes turime teisę, pareigą atskleisti Jūsų duomenis valdžios institucijoms (pvz: tyrimo įstaigoms, mokesčių administratoriams, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, Lietuvos bankui), tačiau tik laikantis nurodytų įsipareigojimų.

Kur mes apdorojame Jūsų duomenis?

Kad galėtume vykdyti savo veiklą, Jūsų asmens duomenis turime tvarkyti pagal šioje Privatumo politikoje nurodytas sąlygas. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis ES bei kitose šalyse. Jei mūsų paslaugų teikėjai tvarkys Jūsų asmens duomenis šalyse, kuriose neužtikrinama Jūsų teisių apsauga, mes atidžiai įvertinsime visas aplinkybes ir imsimės atitinkamų priemonių, kad Jūsų teisės į tinkamą asmens duomenų tvarkymą nebūtų pažeistos. Mes užtikrinsime, kad būtų sudarytos sąlygos Jums naudotis savo teisėmis bei veiksmingomis teisių gynimo priemonėmis. 

Kaip mes naudojame Jūsų duomenis?

Jūsų teisės

1) Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; o Jūs atšaukėte savo sutikimą, jei Jūsų duomenys tvarkomi su Jūsų sutikimu ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;

2) Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui, pagrįstam mūsų teisėtu interesu. Mes apribosime duomenų tvarkymą, kol Jūsų interesai bus patvirtinti; Jei būtų nustatyta Jūsų teisių viršenybė, Jūsų prašymu ištrinsime Jūsų duomenis;

3) asmens duomenys turi būti ištrinti, kad būtų laikomasi teisės aktais nustatytų reikalavimų; o Kai duomenų tvarkymas yra neteisėtas, galite kreiptis, kad tvarkymas būtų apribotas arba duomenys būtų ištrinti. Nesant pagrindo, mes neištrinsime ir neapribosime Jūsų duomenų tvarkymo.

Jūs turite teisę nesutikti su sprendimu, pagrįstu vien automatiniu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą.

Jūs turite teisę susisiekti su mumis bet kuriuo metu, jei manote, kad pažeidėme duomenų apsaugos įstatyme nustatytas Jūsų teises.

Slapukai 

Slapukai – tai nedidelės tekstinės rinkmenos, įkeliamos į Jūsų kompiuterį, kad būtų surinkta standartinė interneto žurnalo informacija bei informacija apie lankytojų elgesį. Ši informacija naudojama, pavyzdžiui, stebėti lankytojų veiklą interneto svetainėje bei rengti statistines ataskaitas apie aktyvumą svetainėje. Jūs galite nustatyti, kad Jūsų naršyklė blokuotų slapukus. Tačiau kai kurie slapukai yra būtini, kad prisijungimo metu svetainės naudotojas galėtų naudotis mūsų teikiama informacija ar kitomis paslaugomis. 

 

       

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

cookielawinfo 

Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. 

Įėjimo į puslapį metu 

iki interneto svetainės lango uždarymo 

catAccCookies 

Slapukas naudojamas informacijai apie vartotojo peržiūrėtą slapukų įspėjimą išsaugoti. 

Įėjimo į puslapį metu 

60 dienų

„Google Tag Manager“ ir „Google Analytics“ slapukai: 

-ga 

Analitinis Google Analytics slapukas, sekantis vartotojo veiksmus svetainėje. Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti. 

Klientui apsilankius internetinėje svetainėje

2 metai

-gat 

Analitinis Google Analytics programos slapukas, renka ir saugo informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje. 

Pirmo apsilankymo metu

1 minutė

-gid

Analitinis Google Analytics slapukas, renkantis statistinę informaciją apie naudotoją (slapukas nerenka jokių asmens duomenų, o suteikia kiekvienam vartotojui iD pagal savo apskaitą). Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti. 

Klientui apsilankius internetinėje svetainėje

24 val.

-NID 

Slapukas naudojamas įmonės Google rodyti personalizuotą reklama Google įmonės svetainės priklausomai nuo prieš tai atliktos paieškos. 

Klientui apsilankius internetinėje svetainėje

6 mėn.

 

Kaip kontroliuoti slapukus?

Jei pageidaujate, galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Išsamesnė informacija pateikiama adresu aboutcookies.org arba allaboutcookies.org. Galite ištrinti visus Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi Jūsų įrenginyje.

Tačiau informuojame, kad tokiu atveju Jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.